Gasrørledning

Nordsøfonden ejer 20 % af gasrørledningen imellem Tyra platformen og F3/FB platformen. F3/FB platformen ligger i den nederlandske del af Nordsøen. Rørledningens længde er ca. 100 km.

Fra F3/FB platformen ledes gassen ind i NOGAT gasledningen, hvor den bringes til Nederlandene og ind i det nederlandske gassystem.

Nordsøfonden overtog oprindeligt 10 % af rørledningen i 2018 og overtog yderligere 10 % i 2021, så den samlede andel af rørledningen nu er 20 %. 

 

Kort over gasrørledningens placering

Ejere:

Total Danmark Pipelines A/S            31.2 %
Noreco DK Pipeline ApS                   36.8 %
Total Denmark ASW Pipeline ApS     12.0 %
Nordsøfonden                                20.0 %