Producerende felter

Nordsøfonden er aktiv statsdeltager i 16 producerende felter i Nordsøen.

 

Kort over producerende felter, juni 2020

Oil icon

 

 

 Dagmar feltet

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding 
Fundet år: 1983
I drift år: 1991
Reservoirbjergart:        Kalksten og Dolomit
Reservoirdybde: 1.400 meter

Oil icon

 

 

Dan feltet      

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding 
Fundet år: 1971
I drift år: 1972
Reservoirbjergart:        Kalksten
Reservoirdybde: 1.850 meter

Oil icon

 

 

Gorm feltet  

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding med vandinjektion
Fundet år: 1971
I drift år: 1981
Reservoirbjergart:         Kalksten
Reservoirdybde: 2.100 meter

Oil icon

 

 

Halfdan feltet

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding med vandinjektion
Fundet år: 1968,1999
I drift år: 1999 (Halfdan), 2004 (Sif), 2007 (Igor)
Reservoirbjergart:       Kalksten
Reservoirdybde: 2.030 - 2.100 meter

Oil icon

 

 

Harald feltet

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Gasindvinding
Fundet år: 1980 (Lulu) og 1983 (Vest Lulu)
I drift år: 1997
Reservoirbjergart:       Kalksten og sandsten
Reservoirdybde: 2.700 meter (Harald Øst) og 3.650 meter (Harald Vest)

Oil icon

 

 

Kraka feltet  

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding
Fundet år:  1966
I drift år: 1991
Reservoirbjergart:          Kalksten
Reservoirdybde: 1.800 meter

Oil icon

 

 

Lulita feltet  

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olie- og gasindvinding
Fundet år: 1992
I drift år: 1998
Reservoirbjergart:        Sandsten
Reservoirdybde: 3.525 meter

Oil icon

 

 

 Ravn feltet    

Operatør: Wintershall Noordzee B.V.
Felttype: Olieindvinding
Fundet år: 1986
I drift år: 2017
Reservoirbjergart:     Sandsten
Reservoirdybde: 4.300 meter

Oil icon

 

 

Regnar feltet

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding
Fundet år: 1979
I drift år: 1993
Reservoirbjergart:          Kalksten
Reservoirdybde: 1.700 meter

Oil icon

 

 

Roar feltet    

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Gasindvinding
Fundet år: 1968
I drift år: 1996
Reservoirbjergart:             Kalksten
Reservoirdybde: 2.025 meter

Oil icon

 

 

Rolf feltet    

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding
Fundet år: 1981
I drift år: 1986
Reservoirbjergart:         Kalksten
Reservoirdybde: 1.800 meter

Oil icon

 

 

Skjold feltet 

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding med gasinjektion
Fundet år: 1977
I drift år: 1982
Reservoirbjergart: Kalksten
Reservoirdybde: 1.600 meter

Oil icon

 

 

Svend feltet 

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding
Fundet år: 1975 (Nord Arne)
I drift år: 1982 (Otto)
Reservoirbjergart:      Kalksten 
Reservoirdybde: 2.500 meter

Oil icon

 

 

Tyra feltet    

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Gas- og olieindvinding
Fundet år: 1968
I drift år: 1984
Reservoirbjergart:        Kalksten
Reservoirdybde: 2.000 meter

Oil icon

 

 

      Tyra Sydøst feltet

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olie - og gasindvinding
Fundet år: 1991
I drift år: 2002
Reservoirbjergart:       Kalksten
Reservoirdybde: 2.050 meter

Oil icon

 

 

  Valdemar feltet

Operatør: Total E&P Danmark A/S
Felttype: Olieindvinding
Fundet år: 1977 (Bo) og 1985 (Nord Jens)
I drift år: 1991 (Nord Jens) og 2007 (Bo)
Reservoirbjergart: Kalksten
Reservoirdybde: 2.000 meter (Øvre Kridt) og 2.600 meter (Nedre Kridt)