Stigende priser gav Nordsøfonden overskud i 2021

09-05-2022

Den voldsomme udvikling i den geopolitiske situation i begyndelsen af 2022 med krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland har medført en verdensomspændende handelskrise, varemangel og hidtil usete prisstigninger på energi, herunder olie og gas.

Gaspriserne steg allerede 2021 til et niveau, der ikke tidligere var set. De stigende priser og Covid-19 påvirkede Nordsøfondens forretning, som kom ud af 2021 med et overskud. Det fremgår af Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2021, som offentliggøres i dag.

Markant stigning i olie- og gaspriser

Pandemien har siden begyndelsen af 2020 betydet, at energibehovet har været præget af stor uforudsigelighed, hvilket også har påvirket energipriserne. Mens 2020 bød på lavere priser på olie og gas med store udsving, var 2021 præget af voldsomt stigende priser. Især gasprisen steg og var sidst på året næsten 10-doblet i forhold tidligere år på grund af et mindre udbud af gas i Europa og mindre fyldte gaslagre bl.a. som følge af reduceret gaseksport fra Rusland til Europa.

De stigende priser i 2021 har betydet, at Nordsøfonden gik ud af året med et overskud på 341 mio. kr. samtidigt med, at produktionen har været lav som følge af nedlukningen af Tyra feltet. Nordsøfondens samlede omsætning nåede op på 2,5 mia. kr., idet Nordsøfondens andel af produktionen i DUC (Dansk Undergrunds Consortium) udgjorde 4,1 mio. tønder olie og 2,1 mio. MWh gas. Nordsøfonden betalte i 2021 netto 14 mio. kr. i skatter og afgifter til staten. 

Fortsat stor aktivitet på Tyra feltet

Genopbygningen af Tyra feltet, Tyra II, var i 2021 fortsat Nordsøfondens væsentligste aktivitet. Nordsøfonden investerede sidste år knap 725 mio. kr. i projektet, og samlet investerer DUC mere end 20 mia. kr. i genopbygningen. 

En vigtig milepæl i Tyra projektet blev nået i september 2021 med installation af tre nye moduler og to nye broer på Tyra Øst ved hjælp fra verdens største kranfartøj. Herefter følger et stort arbejde i Nordsøen med sammenkobling og klargøring af de nye anlæg.

Yderligere tre nye moduler og to broer til Tyra Vest samt et kontrol- og beboelsesmodul blev installeret i foråret 2022, og derved er syv af otte nye platforme på plads. Produktionen fra Tyra II forventes genoptaget i juni 2023, hvor anlæggene igen vil være knudepunktet for den producerede gas i den danske del af Nordsøen.

Arbejdet med genopbygningen er i fuld gang, og vi ser frem til, at det nye Tyra II kommer i drift i 2023. Her vil feltet igen være med til sikre en stabil forsyning af gas til Danmark og Europa” fortæller CEO Birgitta Jacobsen.

Som følge af krigen i Ukraine har der siden starten af 2022 desuden været fokus på mulighederne for at øge produktionen fra den danske del af Nordsøen for at øge EU’s uafhængighed af russisk gas.

”Energi og forsyningssikkerhed er blevet et emne med ekstrem høj prioritet for regeringerne i såvel Europa som Danmark. Nordsøfonden er derfor sammen med de øvrige partnere i DUC i gang med at se på mulighederne for at fremrykke eller øge den danske produktion.” udtaler CEO Birgitta Jacobsen.

Nye typer af aktiviteter offshore

2021 har været præget af en lovende udvikling inden for aktiviteter med CCS (fangst og lagring af CO2) i Danmark. Regeringen anser CCS som et nødvendigt redskab for at nå målsætningen om at reducere udledningerne af CO2 med 70 procent i 2030, og i sommeren 2021 blev et bredt flertal i Folketinget enige om rammerne for lagring af CO2 i den danske undergrund.

Nordsøfonden deltager i et partnerskab sammen med de øvrige partnerne i DUC samt Ørsted og DTU omkring projekt Bifrost. Projektet, som startede i 2021, skal modne potentialet for transport og lagring af CO2 offshore ved at genbruge eksisterende infrastruktur på DUC’s Harald felt.

”Det er vigtigt at komme hurtigt i gang med CCS, og formålet med projektet er netop at anvende et udtømt gasfelt, hvor geologien er velkendt, og at genanvende allerede eksisterende infrastruktur. Det er med til at skabe et godt afsæt for implementering af teknologien.” udtaler CEO Birgitta Jacobsen. 

 

Læs årsrapporten 2021

 

Kontakt

Helle Halberg
Senior Communications Consultant