Olie og gas i Danmark

Olie og gas er blevet indvundet fra den danske del af Nordsøen siden 1972, hvor Dan feltet blev sat i produktion. Siden da har olie- og gasselskaber investeret store summer i efterforskning, som har resulteret i udbygninger af i alt 19 olie- og gasfelter. Danmark har derved været en olie- og gasproducerende nation i et halvt århundrede.

Den danske produktion af olie og gas gavner det danske samfund på flere måder. Den giver indtægter til staten, skaber jobs og bidrager til en sikker energiforsyning.

Olie og gas spiller fortsat en afgørende rolle for det moderne samfund og er en del af dagligdagen, ofte uden at man tænker over det. Udover at forsyne husstande og virksomheder med varme, lys og el, indgår det i produktionen af alt fra cykelhjelme til medicin, nylonstrømper og benzin.

Indtægter til staten

Indtægterne fra produktion af olie og gas har gennem årtier gjort det danske samfund rigere og har bidraget til udviklingen af vores velfærd.

I perioden 1972 – 2020 har staten ifølge Energistyrelsen modtaget næsten 544 mia. kr. i indtægter alene fra olie- og gassektoren. Det svarer til over 20 Storebæltsbroer. 

Olie- og gasproduktionen skaber desuden arbejdspladser for mange mennesker, både på land og offshore på olie- og gasplatformene i den danske del af Nordsøen.

Investeringer i olie- og gasproduktion er meget langsigtede, og produktionen fra de danske olie- og gasfelter forventes at bidrage væsentligt til statskassen i mange år fremover.