Nordsøfonden og Nordsøenheden

Nordsøfonden ejes af den danske stat og administreres af Nordsøenheden. Tilsammen udgør de statens olie- og gasselskab.

Nordsøfonden

Nordsøfonden varetager den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af olie og gas. I staten ligger ejerskabet hos erhvervsministeren, som er eneejer af virksomheden. Erhvervsministeren fastsætter bl.a. den overordnede politiske retning for Nordsøfondens arbejde.

Nordsøfonden agerer som et kommercielt olie- og gasselskab og indgår i licenspartnerskaber med samme rettigheder og forpligtelser som de andre selskaber. Nordsøfonden kan dog ikke være operatør på en licens.

Nordsøfonden indeholder værdier i form af andele i licenser og anlæg. Derudover modtager Nordsøfonden indtægter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen samt tariffer. 

Som olie- og gasselskab betaler Nordsøfonden selskabsskat og kulbrinteskat. Derudover overfører Nordsøfonden som statens selskab hvert år sit overskud som udbytte til statskassen. Læs mere om Nordsøfondens finansielle konstruktion under Lovgrundlag og økonomi.  

Nordsøfonden har ingen ansatte, men administreres af Nordsøenheden.

Nordsøenheden

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der administrerer Nordsøfonden. Nordsøenheden har egen bestyrelse, som sammen med direktøren varetager de forretningsmæssige beslutninger. Erhvervsministeren udpeger medlemmerne til bestyrelsen.

Den daglige drift i licenserne, herunder arbejdet med efterforskning, produktion og salg og olie og gas, varetages af medarbejdere ansat i Nordsøenheden.

Styringsmodel 


                                                                     Illustration - beskrevet i tekst