Selskabsdokumenter

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed og ejet af den danske stat. I staten ligger ejerskabet hos erhvervsministeren. 

Rammerne for Nordsøenhedens virksomhed er fastlagt i Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden samt vores vedtægter og forretningsorden. Derudover offentliggøres materiale i forbindelse med de årlige virksomhedsmøder med vores ejer. 

Seneste virksomhedsmøde 

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 6. maj 2021

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 6. maj 2021

 

Tidligere virksomhedsmøder

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde d. 1. juli 2020

Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde d. 1. juli 2020 

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 1. maj 2020

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 1. maj 2020 inkl. bilag

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 26. april 2019

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 26. april 2019 inkl. bilag

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 24. april 2018

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 24. april 2018 inkl. bilag

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 27. april 2017

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 27. april 2017 inkl. bilag

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 26. april 2016

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 26. april 2016 inkl. bilag

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 4. maj 2015

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 4. maj 2015

Stiftelsesmøde d. 20. oktober 2014

 

Vedtægter

Vedtægter for Nordsøenheden

Vedtægter for Nordsøfonden

 

Forretningsorden

Forretningsorden

Bilag: Direktionsinstruks 

 

Vederlagspolitik

Vederlagspolitik for Nordsøenhedens direktion