Selskabsdokumenter

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed og ejet af den danske stat. I staten ligger ejerskabet hos erhvervsministeren. 

Rammerne for Nordsøenhedens virksomhed er fastlagt i Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden samt vores vedtægter og forretningsorden. Derudover offentliggøres materiale i forbindelse med de årlige virksomhedsmøder med vores ejer. 

Virksomhedsmøder 

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 6. maj 2021

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 6. maj 2021

Tidligere virksomhedsmøder

 

Vedtægter

Vedtægter for Nordsøenheden

Vedtægter for Nordsøfonden

 

Forretningsorden

Forretningsorden

Bilag: Direktionsinstruks 

 

Vederlagspolitik

Vederlagspolitik for Nordsøenhedens direktion