Artikel: Succesfuld udbygning af Tyra Sydøst feltet

13-09-2017

I marts 2017 kom den niende og sidste brønd i udbygningen af Tyra Sydøst feltet i produktion. Derved er et succesfuldt projekt afsluttet.

Tyra Sydøst feltet ligger mellem Tyra feltet og Halfdan feltet i den sydlige del af det danske område af Nordsøen. Feltet er et af DUC’s 15 producerende felter. Tyra Sydøst er primært et gasfelt med en underliggende oliezone, og der produceres både olie og gas. Feltet er udbygget som en ubemandet satellit til Tyra feltet og kom i produktion i 2002. I 2012 blev den videre udbygning af feltet godkendt. Udbygningen indbefatter etablering af olie- og gasproduktion fra to forskellige geologiske formationer – Ekofisk og Tor.

 

Kort over Tyra SØ

 

Den videre udbygning består af en ny platform med plads til i alt 16 brønde samt installation af gasløft i de eksisterende Tyra Sydøst brønde. Ved gasløft injiceres gas i en produktionsbrønd for at fastholde produktiviteten. I juli måned 2014 blev den nye platform installeret og forbundet med en bro til den eksisterende platform på Tyra Sydøst. Efter installationen startede udførelsen af den første ud af ni nye brønde på feltet, og i marts 2015 startede produktionen fra udbygningen. De nye brønde på Tyra Sydøst har samlet øget feltets reserver med ca. 50 mio. tønder olie ækvivalenter i de kommende årtier.

Ny borerig sparer tid

De sidste otte ud af ni boringer blev udført med den nyere borerig ”Noble Sam Turner”, som har større kapacitet end den borerig, som det oprindeligt var planlagt at anvende. Den nye rig og en effektiv borekampagne, hvor erfaringer hurtigt blev implementeret, har været en væsentlig årsag til, at brøndene er blevet boret på kortere tid end forventet.

På grund af den sparede tid og de derved mindre omkostninger var det muligt at udføre en ekstra brønd inden for det oprindelige budget, der oprindeligt omfattede otte brønde.

Nye teknologier anvendt

Mærsk Oil, der er operatør på feltet, har i forbindelse med borearbejdet afprøvet flere nye teknologier, som har givet værdifulde erfaringer til fremtidige projekter.

Ved gennemførelse af borearbejdet gennem lerlag er oliebaseret mudder blevet erstattet af en speciel type vandbaseret mudder. Boremudder anvendes til at sikre stabiliteten af borehullet under borearbejdet. Den nye type boremudder har reduceret de boretekniske udfordringer ved udførelsen af boringerne og har samtidig medført miljømæssige forbedringer. Desuden er der ved boring af visse brønde anvendt en ny type måleinstrumenter til at styre brøndsporet i de tynde reservoirsektioner, hvilket har forbedret placeringen af brøndene.

Undervejs i borearbejdet er der sket en løbende opsamling af erfaringerne med de nye teknologier. Desuden har operatøren arbejdet med et simplificeret design af udstyret i brøndene. Samlet har disse optimeringer betydet, at antallet af boredage for den enkelte brønd er blevet færre, og rekorden blev kun 52 boredage for en over 5 km lang horisontal brønd inklusiv færdiggørelse og stimulering. Boringerne blev samlet set udført over 20 procent hurtigere end forventet.

Yderligere potentiale skal vurderes

Brøndene er nu sat i produktion, og samlet set er produktionen for hele udbygningen noget over det forventede.

Kulbrinterne ligger i en struktur med lag af kalksten i en dybde på ca. 2 km. Feltet er en del af en større ophvælvningszone, som også dækker Roar, Tyra og dele af Halfdan feltet. En af boringerne blev boret langt mod Halfdan feltet bl.a. for at vurdere udstrækningen af lagene med olie og gas, se kort.

Ud fra erfaringer med produktionen fra brøndene og data fra disse, skal det vurderes, om der er et yderligere potentiale for produktion af olie og gas i området.

 

Fakta om Tyra Sydøst:

Tilladelse: Eneretsbevillingen

Operatør: Mærsk Olie og Gas A/S

Fundet: 1991

I drift: 2002

 

DUC:

Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. Holland, Dansk Filial 36,8 %

A.P. Møller-Mærsk A/S (Bevillingshaver) 31,2 %

Nordsøfonden 20,0 %

Chevron Denmark 12,0 %