Artikel: Milepæl nået for genopbygning af Tyra feltet

08-07-2020
Sleipnir-kranen ved Tyra feltet
Sleipnir-kranen ved Tyra feltet

 

Gasfeltet Tyra, der ligger i Nordsøen ca. 225 km vest for Jylland, har siden 1984 forsynet Danmark med naturgas. Netop i disse år sker der store ændringer på feltet.

Nye anlæg på grund af nedsynkning

Produktionen af gas fra feltet har medført en nedsynkning af havbunden på over 5 meter. Derved er anlæggene også sunket, og nedsynkningen kan - kombineret med ny viden om bølger og deres påvirkning af platformene - have betydning for sikkerheden. Alle anlæggene på Tyra feltet skal derfor fjernes. Der installeres nye anlæg, og samtidig genbruges en del af de nuværende ben i det nye design. På den måde kan produktionen fortsætte på sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis.

Tyra feltet ejes af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), et joint venture mellem Total, Noreco og Nordsøfonden. Total er operatør på feltet og har en andel på 43,2 %, mens Noreco har en andel på 36,8 % og Nordsøfonden på 20 %. DUC besluttede i 2017 at investere 21 mia. kr. i en genopbygning af Tyra feltets anlæg. Dette er den største enkeltinvestering, der nogensinde er foretaget i den danske del af Nordsøen. Den samlede investering kan sammenlignes med investeringen i MetroCity-ringen i København, som var på godt 25 mia. kr.

Milepæl i 2020

Produktionen af gas fra Tyra feltet blev indstillet i september 2019. Hovedparten af anlæggene på feltet er blevet fjernet i juni måned 2020, og i august fjernes de to store procesanlæg. Hermed nås en vigtig milepæl i projektet. I 2021 installeres nye anlæg på Tyra feltet, og produktionen forventes at kunne genoptages i 2022.

Det har været en stor opgave at forberede fjernelse af anlæg fra feltet. Der er lukket mere end 50 brønde og omlagt rørledninger. Efter indstilling af produktionen er alle anlæg blevet tømt for gas og olie. Udstyr og anlæg er herefter klargjort til fjernelse. Som en del heraf er rørledninger og kabelforbindelser afkoblet, så det er muligt at løfte store moduler, broforbindelser og hele brøndhovedmoduler af platformsbenene. Der er også blevet installeret løfteøjer på anlæggene.

Verdens største kran og verdens største fartøj på arbejde

Arbejdet med at løfte udstyr væk skete ved brug af verdens største flydende kran Sleipnir. Kranen er ejet af det hollandske selskab Heerema Marine Contractors og blev taget i brug i 2019. Sleipnir er 220 meter lang og 102 meter bred. Det svarer til arealet af over 3 fodboldbaner. Sleipnir er udstyret med to kraner, der hver kan løfte 10.000 tons. De anlæg, der fjernes med brug af Sleipnir, vejer op til ca. 3.600 tons. Det drejer sig om broer, bromoduler og brøndplatforme.

De to store integrerede beboelses- og procesmoduler på Tyra feltet planlægges fjernet i august 2020. Her anvendes verdens største konstruktionsfartøj Pioneering Spirit. Det er et to-skroget skib, som er 382 meter langt og 124 meter bredt. Pioneering Spirit, der kan håndtere løft op til 48.000 tons, er ejet af Allseas og blev taget i brug i 2016. De to anlæg, der skal fjernes med brug af Pioneering Spirit på Tyra feltet, vejer henholdsvist ca. 7.500 og 14.000 tons.

Genanvendelse af materialer

Det blev valgt at fjerne de gamle anlæg i store enheder og foretage ophugning af anlæggene på land. Hermed vil arbejdet med ophugning kunne ske mere effektivt. Ophugning på land vil også kunne ske under forhold, som er nemmere at kontrollere, end hvis ophugningen skulle ske til havs.

Anlæggene, som fjernes af Sleipnir-kranen, sejles til ophugning i Holland. De to proces- og beboelsesmoduler sejles til ophugning og genbrug i Frederikshavn. Langt hovedparten af materialerne fra de gamle anlæg vil blive genbrugt. Metal omsmeltes og genbruges som stål-skrot, mens andre materialer også vil blive genbrugt i det omfang, det kan lade sig gøre.