Nordsøfonden indgår gassalgsaftale med HMN Naturgas A/S

13-05-2016

Nordsøfonden har indgået aftale om at sælge en del af Nordsøfondens gasproduktion til HMN Naturgas A/S. Aftalen løber fra 1. oktober 2016 til 1. oktober 2017.

Aftalen er indgået på markedsvilkår og efter forhandlinger med flere selskaber.

HMN Naturgas A/S forsyner ca. 250.000 kunder svarende til ca. 2/3 af de danske naturgaskunder.