Nordsøfondens olie- og gasproduktion

Siden juli 2012 har Nordsøfonden haft olie- og gasproduktion. Nordsøfonden har andel i 13 aktivt producerende felter i den danske del af Nordsøen.

 
 

Nordsøfondens olieproduktion 2012-2023

Den faldende tendens siden 2012 skyldes hovedsagelig felternes naturlige produktionsfald, idet de fleste felter har produceret størstedelen af den forventede indvindelige olie. Derudover kræver de aldrende felter mere vedligehold af brønde, rørledninger og platforme. Vedligeholdelsesarbejderne betyder ofte tabt eller forsinket produktion.

Det store fald i olieproduktionen i 2020 skyldes, at Tyra feltets anlæg og de tilhørende satellit-felter blev lukket midlertidigt ned i september 2019 pga. genopbygningen af Tyra feltet. Produktionen fra Tyra feltets anlæg blev genoptaget i marts 2024.  

Nordsøfondens gasproduktion 2012-2023

Gasproduktionen har været forholdsvis stabil siden 2012, og den let faldende tendens skyldes felternes naturlige produktionsfald. I 2020 blev gasproduktionen dog mere end halveret i forhold til produktionen i 2019. Faldet skyldes den midlertidige nedlukning af Tyra feltets anlæg i september 2019. Produktionen fra Tyra feltets anlæg blev genoptaget i marts 2o024.  

Grafen viser mængden af eksporteret gas.

Nordsøfondens andel af brændstof og afbrænding 2012-2023

En lille del af gasproduktionen anvendes som brændstof i gasturbiner på platformene, og en mindre del af gassen afbrændes uden nyttiggørelse (flaring) af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager.