Olie- og gasaktiviteter

Nordsøfonden producerer olie og gas i Danmark og er derved med til at sikre forsyningen af energi og råstoffer til det europæiske marked samt skaffe indtægter til den danske statskasse.

 

Olie og gas

Danmark har været en olie- og gasproducerende nation i mere end et halvt århundrede, og produktionen har bidraget positivt til udviklingen af vores velfærd og styrket vores forsyningssikkerhed.

Nu er år 2050 sat som slutdato for olie- og gasaktiviteterne. Nordsøfonden arbejder for at fremme indvindingen indtil da, da olie og især gas fortsat spiller en vigtig rolle i vores samfund under den grønne omstilling.

Olie- og gaslicenser

Vi deltager som partner i alle olie- og gaslicenser tildelt efter 2005, hvor vi varetager statens interesser

Producerende felter

Vi har en andel i 13 producerende felter i den danske del af Nordsøen

Produktion

Nordsøfonden har producerer olie og gas siden 2012

Vores rolle

Nordsøfonden en gennemgående aktør i stort set alle aktiviteter i Nordsøen, og vores styrke er vores tværgående viden og indsigt i den danske undergrund. Her anskueliggør vi muligheder og har problemløsning i fokus. 

Vi er med fra start til slut og sikrer kontinuitet i aktiviteterne i den danske undergrund. Derfor har vi ansvaret for en opgave af stor samfundsmæssig betydning, nu og i fremtiden.