Opstart af Tyra-feltet forsinket til vintersæsonen 2023/24

03-08-2022

I dag onsdag d. 3. august har TotalEnergies på vegne af DUC udsendt en REMIT meddelelse til gasmarkedet samt følgende pressemeddelelse:

De første gasleverancer fra det genopbyggede Tyra-felt vil blive forsinket til vintersæsonen 2023/24 som følge af forstyrrelser i konstruktionsarbejdet og de globale forsyningskæder.

Siden investeringsbeslutningen om at genopbygge Tyra-feltet i 2017 er det komplekse megaprojekt, som har omfattet sideløbende aktiviteter i den danske Nordsø og på værfter i Italien, Spanien, Singapore og Indonesien, kommet langt. På nuværende tidspunkt er syv ud af otte platforme sikkert og succesfuldt installeret i Nordsøen, og arbejdet med at tilkoble det nye Tyra II til den eksisterende offshore-infrastruktur er i gang. Procesplatformen, som er ved at blive bygget i Batam i Indonesien, er det sidste og største element, som skal på plads.

Følgevirkningerne af COVID-19 pandemien er gennem den første halvdel af 2022 fortsat med at påvirke forsyningskæder og bemandingssituation på værftet i Batam. Samtidig har en række uventede udfordringer i konstruktionen og vedrørende nøglekomponenter skabt yderligere forsinkelser.

Afsejlingen af procesplatformen fra Batam fastholdes til starten af september, så tidsplanen for installation af platformen i Nordsøen ikke skal rykkes. På grund af de betydelige forsinkelser vil procesplatformen ikke nå at blive færdiggjort inden afsejlingen, og det udestående arbejde vil i stedet blive udført offshore, når platformen er ankommet til Tyrafeltet. Det vil påvirke projektets tidsplan i væsentlig grad, da det kræver mere end 500.000 ekstra mandetimer og mobilisering af yderligere 500 offshore-medarbejdere.

TotalEnergies og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium er fuldt bevidste om den kritiske energiforsyningssituation i Europa, og vi gør vores yderste for at få Tyra-feltet tilbage i produktion så hurtigt som muligt. Derudover arbejder vi på at forøge gasleverancerne på kort sigt ved at optimere den igangværende produktion.

Til ovenstående udtaler Birgitta Jacobsen, CEO i Nordsøfonden:

”Grundet problemer med færdiggørelsen af procesmodulet forsinkes opstarten af Tyra II. Udskydelsen af produktionsstart sker i en periode, hvor det danske og europæiske gasmarked er under pres grundet den nuværende geopolitiske situation.

Genopbygningen af Tyra er et kæmpestort og meget komplekst projekt, og der er stadig mange udfordringer, der skal tackles i den kommende tid. Trods fuldt fokus på fremdrift i byggeriet af procesmodulet har uoverstigelige udfordringer med bl.a. COVID-19 og deraf forstyrrede forsyningskæder resulteret i, at projektet nu forsinkes yderligere.

Nordsøfonden vil sammen med vores partnere, TotalEnergies og Noreco, fortsat sætte alle kræfter ind på at få feltet klar til produktion så hurtigt som muligt. Færdiggørelsen af Tyra II er uden tvivl Nordsøfondens største prioritet."

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO