Job

I Nordsøenheden arbejder vi i et uformelt miljø kendetegnet ved udvikling og forandring. Vi er en lille arbejdsplads, der lægger vægt på samarbejde og projektorienteret opgaveløsning.

Hovedopgaver

Vi er statens undergrundsselskab, og vores opgave er at skabe værdi for det danske samfund ved at udnytte undergrundens potentiale. Vi deltager på statens vegne i olie- og gaslicenser og i licenser til lagring af CO2 i undergrunden.

Som medarbejder i Nordsøenheden kommer du helt tæt på den danske olie- og gasproduktion og får indblik i hele værdikæden: Fra de første undersøgelser af undergrunden over udbygning og produktion til det endelig salg af olien og gassen. Derudover deltager vi i CO2-lagringslicenserne, hvor vi vil arbejde for at reducere udledninger til atmosfæren og samtidig udvikle og styrke Danmarks position inden for CO2-lagring.

Vi er med i alle faser af arbejdet omkring vores licenser og deltager i tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle drøftelser med operatør og øvrige partnere om, hvilke aktiviteter der skal igangsættes.

Hverdagen

Nordsøenheden manøvrerer i et komplekst og foranderligt miljø påvirket af stærke markedsdeltagere og af stor politisk interesse. Hverdagen er præget af udfordrende opgaver og høj grad af selvstændighed.

Vi arbejder både i teams og i tværgående projekter, og vores prioritering af opgaver sker ud fra et konstant fokus på vores overordnede mål og strategiske indsatsområder.

Vi er en medarbejderskare med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Tilsammen repræsenterer vi en solid og bred faglighed.

Ledige stillinger

Ledig stilling: Struktureret og selvstændig administrativ medarbejder - frist 19. juni 2024.

Da vi er en offentlig virksomhed, kan vi kun fastansætte medarbejdere, som har søgt på opslåede stillinger. Vi modtager derfor ikke uopfordrede ansøgninger, da vi ikke kan ansætte på baggrund af disse.

Kontakt

Du kan kontakte os på

17

Nordsøenheden har 17 ansatte