2,7

Nordsøfondens skatter og udbytte til den danske stat udgør 2,7 mia. kr. for 2022

Nordsøfonden skaber værdi for det danske samfund ved at udnytte undergrundens potentiale