DUC

Dansk Undergrunds Consortium (DUC) er et joint venture mellem TotalEnergies (43,2 %), BlueNord (36,8 %) og Nordsøfonden (20 %). Selskaberne samarbejder om at producere olie og gas fra Eneretsbevillingens område i Nordsøen.

TotalEnergies er operatør og står i spidsen for efterforskning og drift af DUC's 12 producerende felter.

I dag står DUC for langt størstedelen af den danske olie- og gasproduktion og ejer centrale dele af infrastrukturen for al aktivitet i den danske del af Nordsøen.

DUC's historie

Eneretsbevillingen til efterforskning og produktion af olie og gas blev tildelt A.P. Møller-Mærsk i 1962. Koncernen havde allerede olietransport som et stort forretningsområde, men havde ingen erfaring med efterforskning og produktion af olie og gas.

DUC blev derfor oprettet i 1962, og formålet med samarbejdet var, at olieselskaberne Shell og Gulf skulle assistere bevillingshaveren A.P Møller-Mærsk med at udnytte ressourcerne i undergrunden bedst muligt.

Gennem årene har der været en række ændringer i sammensætningen i DUC. I nyere tid indtrådte Nordsøfonden i DUC som aktiv statsdeltager med 20 % i 2012, og i 2018 overtog TotalEnergies alle A.P. Møllers- Mærsk olie- og gasaktiviteter, herunder eneretsbevillingen og rollen som operatør i DUC. I 2019 overtog TotalEnergies desuden Chevrons andele, mens BlueNord overtog Shells olie- og gasaktiviteter.

Forskningscenter om olie og gas

Nordsøfonden investerer sammen med de øvrige selskaber i DUC 1 milliard kr. i DTU’s forskningscenter ”DTU Offshore” over en periode på 10 år. Centeret blev oprettet i 2014.

DTU Offshore er et nationalt forskningscenter, som udvikler forskningsbaserede, teknologiske løsninger for offshore-industrien i den danske Nordsø. Centrets forskere samarbejder med andre forskningsmiljøer og kommercielle selskaber.

88

DUC stod for 88% af den danske produktion af olie og gas i 2023