Selskabsdokumenter

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed og ejet af den danske stat. I staten ligger ejerskabet hos erhvervsministeren. 

Rammerne for Nordsøenhedens virksomhed er fastlagt i Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden samt vores vedtægter og forretningsorden. Derudover offentliggøres materiale i forbindelse med de årlige virksomhedsmøder med vores ejer. 

Virksomhedsmøder 

Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde d. 18. december 2023

Referat af ordinært virksomhedsmøde d. 15. maj 2023

Indkaldelse til ordinært virksomhedsmøde d. 15 maj 2023 med bilag

Referat af ekstraordinært virksomhedsmøde d. 6. februar 2023

Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde d. 6. februar 2023

Tidligere virksomhedsmøder

 

Vedtægter

Vedtægter for Nordsøenheden

Vedtægter for Nordsøfonden

 

Forretningsorden

Forretningsorden, september 2023

Direktionsinstruks, september 2023

 

Vederlagspolitik

Vederlagspolitik for Nordsøenhedens direktion

Vi arbejder på tværs og fremmer helhedsorienterede løsninger på dansk område