Jude-1 vurderingsboringen afsluttet i Nordsøen

17-08-2015

Vurderingsboringen Jude-1 bekræftede tilstedeværelsen af olie i Nedre Kridt Tuxen Formationen i Bo Syd forekomsten.

Mærsk Olie og Gas A/S har som operatør for tilladelse 8/06, delområde B, boret vurderingsboringen Jude-1 (5504/7-18) i den sydvestlige del af Nordsøen.

Jude-1 blev boret som en lodret dataindsamlingsboring med tre stratigrafiske mål: Nedre Kridt Kalk, Øvre Jura Farsund skifer og mulige sandsten i den underliggende del af Farsund formationen.

Boringen bekræftede tilstedeværelsen af olie i Nedre Kridt Tuxen Formationen i Bo Syd forekomsten, som var påvist med tidligere boringer i området. Der blev udtaget væskeprøver og foretaget målinger til yderligere karakterisering af forekomsten.

Der blev udtaget borekerner og væskeprøver samt indsamlet data fra Farsund olieskiferen. Boringen påtraf ikke de forventede sandsten i den underliggende del af Farsund formationen.

Borearbejdet i Jude-1 blev påbegyndt den 2. juni 2015 med boreplatformen Noble Sam Turner på positionen 55° 45 45,05" N; 04° 32' 52,87" E (UTM zone 31; 6.180.869,48 m N; 597.138,16 m E), hvor vanddybden er 44 meter. Boringen sluttede i lersten af Øvre Jura alder i en dybde af 3488 meter under havets overflade.

 

Følgende selskaber deltager i tilladelse 8/06, delområde B:

  • Shell Olie og Gasudvikling Danmark B.V. Holland. Dansk Filial, 36,8%
  • A. P. Møller - Mærsk A/S, 31,2%
  • Nordsøfonden, 20%
  • Chevron Danmark, Filial af Chevron Denmark Inc., USA 12%
  • Shell Olie og Gasudvikling Danmark B.V. Holland. Dansk Filial, 36,8%
  • A. P. Møller - Mærsk A/S, 31,2%
  • Nordsøfonden, 20%
  • Chevron Danmark, Filial af Chevron Denmark Inc., USA 12%

 

Boringen bliver nu lukket permanent. Efter lukningen vil boreplatformen Noble Sam Turner blive flyttet til Tyra Sydøst for at bore indvindingsbrønde.