Olie i Lille John-2 vurderingsboringen i Nordsøen

10-02-2015

 

Energistyrelsens pressemeddelelse:

I 2011 borede rettighedshaveren i tilladelse 12/06 Lille John-1 efterforskningsboringen, som førte til fundet af Lille John olieforekomsten. Lille John-2 vurderingsboringen og en sideboring, Lille John-2A, blev udført for nærmere at fastslå udbredelsen af forekomsten.

Lille John-2 blev boret som en lodret boring og sluttede i lersten af miocæn alder i en dybde af 1344 meter under havets overflade. Der blev taget borekerner og gennemført et omfattende måleprogram. Ved en prøveproduktion blev der produceret olie og gas. Derefter blev der udført en afbøjet sideboring.

Resultaterne fra boringen skal nu vurderes nærmere af olieselskaberne for at afgøre, om oliefundet kan udnyttes kommercielt.

Borearbejdet i Lille John-2 blev påbegyndt den 12. december 2014 med boreplatformen Paragon C20052 på positionen 55° 25’ 11,309” N, 04° 50’ 08,648” Ø (UTM zone 31; 6.143.176 m N; 616.199 m Ø), hvor vanddybden er 44,2 meter.

Se også kortbilag

 

Selskabernes andele i tilladelse 12/06:

Dana Petroleum Denmark B.V.     40,0 %
PA Resources UK Ltd.                 19,0 %
PA Resources Denmark ApS          5,0 %
Spyker Energy ApS                      8,0 %
Danoil Exploration A/S                 8,0 %
Nordsøfonden                            20,0 %