7. runde-licenser tildelt: Nordsøfonden vil investere ca. 200 millioner kr. i efterforskningsprogrammernes første fase

06-04-2016

I dag har energi-, forsynings- og klimaministeren tildelt 16 licenser til efterforskning efter olie og gas i den danske undergrund. Nordsøfonden er som statens olie- og gasselskab partner i alle nye licenser. Således øges Nordsøfondens portefølje fra 10 til 26 licenser. Med tildelingen af licenser fra 7. udbudsrunde bliver Nordsøfonden den største licenshaver i Danmark målt på areal.

Nye investeringer

De 16 nye licenser står til i første fase samlet at investere ca. 1 milliard kr., hvoraf Nordsøfondens andel vil være ca. 200 millioner kr. Investeringerne dækker undersøgelser af undergrunden, som skal afklare, om det er sandsynligt, at der er kulbrinteforekomster i de nye licensområder. Samtidig vil de enkelte undersøgelser bidrage til en intensiv kortlægning, hvilket giver et bedre og mere nuanceret billede af det samlede potentiale i den danske undergrund.

”Nordsøfonden ser frem til at være med til at kortlægge endnu mere af den danske undergrund med henblik på at maksimere udbyttet af de danske reserver. Det er et vigtigt arbejde for både forsyningssikkerheden og for samfundsøkonomien, der går i gang nu,” fortæller Nordsøfondens direktør, Peter Helmer Steen.

Nordsøfonden – en kompetent partner

Nordsøfonden kan med sin indsigt i den danske undergrund og de danske regler være med til at skabe værdi for projekterne og facilitere et godt samarbejde med relevante interessenter.

”Det første skridt er at få etableret en god kontakt med licenshaverne og få det formelle på plads, herunder de samarbejdsaftaler, der sætter rammerne for arbejdsfællesskabet. Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet og bidrage med vores unikke viden om dansk område,” udtaler Peter Helmer Steen.

Peter Helmer Steen glæder sig over, at de nye licenshavere både tæller en del selskaber, der allerede er etableret på dansk område, såvel som selskaber der er nye i dansk sammenhæng.

Nye muligheder

Et spændende aspekt ved de fremtidige opgaver, der beskrives i arbejdsprogrammerne for de ny licenser, er at de repræsenterer efterforsknings- og vurderingsmål, der spreder sig over hele den stratigrafiske lagserie. Dette vidner om en tro på, at den danske undergrund kan rumme andre muligheder end de kalkforekomster, som hovedparten af Danmarks nuværende produktion kommer fra.

Udbudsrunder er vigtigt for Danmark

Nordsøfonden ser positivt på, at 7. udbudsrunde nu afsluttes og efterforskningsarbejdet kan begynde. Samtidig understreger Peter Helmer Steen, at det er vigtigt, at der fortsat planlægges en 8. udbudsrunde inden for en kort periode.

”I olie- og gasbranchen arbejder vi med nogle lange tidsspænd fra efterforskning til produktion. Det arbejde, der påbegyndes nu, kan have stor betydning for den danske økonomi og beskæftigelse om en årrække. Da kun en vis andel af efterforskningslicenserne fører til kommercialitetserklæring og senere produktion, er det vigtigt løbende at sætte nyt efterforskningsarbejde i gang,” udtaler direktøren.