Nyt dansk oliefelt i produktion

19-04-2017

Den første olie fra Ravn feltet blev produceret den 6. januar 2017, og feltet har i marts fået en stabil olieproduktion efter en række tekniske udfordringer. Wintershall Noordzee B.V., som er operatør på feltet, er ny på dansk område. Nordsøfonden deltager i projektet med en andel på 36,36 %.

Vigtig viden hentes fra frontløberen Ravn

Produktion fra Ravn feltet er første fase i en mulig større udbygning i området kaldet ”Greater Ravn Area”. Erfaringerne fra udbygningen og produktion af olie i de næste år vil indgå i vurderingen af potentialet for udbygning af fundet Hibonite og andre prospekter i området.

”Ravn er en frontløber på mange områder, og Nordsøfonden glæder sig over, at der trods tekniske udfordringer undervejs nu er produktion fra Ravn” siger Birgitta Jacobsen, direktør for Nordsøfonden. ”Erfaringerne fra dette projekt og de oplysninger, som vi henter ved produktionen, er værdifulde for videre udvikling af denne del af Nordsøen”.

Birgitta Jacobsen fortsætter: ”Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Wintershall Nordzee som operatør i mange år fremover”.

Udbygning af Ravn feltet

Oliefeltet Ravn ligger i den danske del af Nordsøen tæt ved den dansk-tyske grænse. Feltet blev fundet tilbage i 1986. På det tidspunkt blev det vurderet, at det ikke var muligt at starte produktion fra fundet, og området blev tilbageleveret til staten. Efter 6. udbudsrunde i 2006 blev det hollandske olieselskab Wintershall Noordzee B.V. operatør for en licens, der dækker Ravn feltet. Såvel den teknologiske udvikling som nye øjne på datamaterialet har ført til beslutningen om at udbygge feltet.

Udbygningen af Ravn er opdelt i faser, og i denne første fase er der etableret en ubemandet platform med plads til tre brønde, hvoraf to er udført. Olien findes i sandsten i ca. 4.000 meters dybde. Produktionen fra Ravn feltet sendes ubehandlet via en 8 tommer rørledning til den tyske procesplatform A6-A, som ligger ca. 18 km fra Ravn platformen. Efter at olien er blevet behandlet på platformen, sendes den stabile olie via en eksisterende eksportrørledning til F3 platformen i Holland, hvorfra olien bliver udskibet, se kort.

Ravn feltet ligger i licens 5/06 og 2/16. Wintershall Noordzee B.V. er operatør og har en ejerandel på 63,64 %. Nordsøfonden har den resterende andel på 36,36 %. Nordsøfonden har købt andele udover de 20 %, som fonden normalt deltager med i licenser.

 

 

  Billede med faktaboks og kort