Nye rammer i Nordsøen giver bedre muligheder

22-03-2017

Regeringen har i dag indgået en aftale med partnerne i DUC om forbedring af rammevilkårene for olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Forbedringerne skal være med til at sikre og udvikle den danske produktion af olie og gas.

Aftalen giver bedre mulighed for en genopbygning af Tyra feltets anlæg og dermed fortsat produktion fra Tyra og de omkringliggende felter, Harald og Lulita, Svend, Valdemar, Roar og Tyra Sydøst. Derved sikres en væsentlig del af infrastrukturen i Nordsøen.

De forbedrede rammevilkår omfatter også andre fremtidige projekter i Nordsøen og kan være med til at skabe et positivt investeringsklima i den danske del af Nordsøen. De seneste års olieprisniveau har betydet, at investeringsklimaet har været under pres, og det har gjort det vanskeligt at investere i nye projekter. Samtidig betyder aftalen, at nye, mindre fund vil få nemmere adgang til eksisterende infrastruktur.

Aftalen kan derved være med til at bane vejen for, at det tilbageværende potentiale i den danske undergrund realiseres. En bedre udnyttelse af potentialet vil give yderligere skatteindtægter til den danske stat, forbedre forsyningssikkerheden og sikre de mange jobs i sektoren.

”Partierne bag aftalen har anerkendt, at det ikke er økonomisk attraktivt at foretage de nødvendige investeringer for at sikre fremtiden i Nordsøen. Vi forventer, at de forbedrede rammer vil betyde flere investeringer i nye projekter, som kan øge produktionen af olie og gas. Det gælder projekter i alle licenser, både for eksisterende felter, nye fund af olie og gas og fund under vurdering” siger Birgitta Jacobsen, direktør i Nordsøfonden.

Birgitta Jacobsen fortsætter: ”Tyra feltets anlæg er et knudepunkt i den danske infrastruktur, og netop adgangen til infrastruktur er en væsentlig forudsætning for udbygning af nye, mindre felter. En genopbygning af Tyra feltet vil derfor betyde, at vi kan indvinde væsentlige mængder af olie og gas, som ellers ville blive efterladt i undergrunden. Og det giver flere indtægter til statskassen”.

Danmark er i gang med en omstilling, som skal gøre energiforsyningen uafhængig af fossile brændsler i 2050, men fremskrivninger viser, at der vil være fortsat behov for olie og gas i en lang årrække endnu.

”Naturgas er det reneste fossile brændsel, og gassen er derfor hensigtsmæssig at bruge som brændsel i overgangsfasen. Tyra feltet er Danmarks største gasfelt og derved en vigtig del af vores energiforsyning. Samtidig kan selvforsyning af energi vise sig hensigtsmæssig i den nuværende geopolitiske situation. Aftalen og den forventede genopbygning af Tyra feltet vil derfor få betydning for Danmark på mange måder”, siger Birgitta Jacobsen.

 

Dansk Undergrund Consortium

A.P. Møller-Mærsk A/S - 31,2 %

Chevron Denmark - 12,0 %

Nordsøfonden - 20,0 %

Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. Holland - 36,8 %

 

Mærsk Olie og Gas A/S er operatør