Statskassen modtog 1,6 mia. kr. fra Nordsøfonden i 2017

25-04-2018

Nordsøfondens resultat for 2017 blev et overskud på 466 mio. kr. mod et underskud på 443 mio. kr. i 2016. Den positive udvikling skyldes primært kombinationen af en stigende oliepris og et fastholdt produktionsniveau for olie og gas. Dette fremgår af Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2017, som offentliggøres i dag.

Nordsøfondens andel af olie- og gasproduktionen i 2017 var på 8,4 mio. tønder olie og 745 mio. m3 gas. Mens produktionen af olie lå på niveau med 2016, steg gasproduktionen som følge af nye gasbrønde boret i 2016 og 2017.

De samlede indtægter fra Nordsøfondens olie- og gassalg i 2017 var 4,1 mia. kr., og fonden har betalt skatter og overført udbytte, som samlet har betydet en pengestrøm på 1,6 mia. kr. til statskassen.

Store investeringer på vej i de kommende år

Nordsøfonden har i 2017 anvendt godt 1,7 mia. kr., hvoraf 1,4 mia. er gået til driften af felterne, mens der i årets løb kun har været begrænsede efterforsknings aktiviteter og investeringer i nye anlæg.

I de kommende år øges investeringerne markant. I 2017 besluttede Nordsøfonden sammen med de øvrige partnere i DUC at investere op mod 21 mia. kr. i genopbygningen af Tyra feltets anlæg.

Beslutningen om genopbygningen fulgte efter, at der i marts 2017 blev indgået en aftale mellem regeringen og bevillingshaveren på vegne af DUC om forbedrede rammevilkår for olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Aftalen banede vejen for beslutningen, idet der bl.a. blev ændret på afskrivningsregler. Med genopbygningen af Tyra feltets anlæg og dermed fortsat produktion fra Tyra og de omkringliggende felter, sikres en helt central del af energiinfrastrukturen i den danske del af Nordsøen.

Nordsøfondens direktør, Birgitta Jacobsen fortæller: ”Genopbygningen af Tyra feltet er den største enkeltinvestering, som er foretaget i den danske del af Nordsøen. I løbet af 2017 har Nordsøfonden sammen med vore partnere i DUC arbejdet intenst på at udarbejde det tekniske og økonomiske grundlag for den endelige beslutning. Og nu fortsætter arbejdet med at gennemføre dette enorme projekt og få genopbygget anlæggene, så de igen er klar produktion af olie og gas i 2022.”

De forbedrede rammevilkår i aftalen fra marts omfatter også andre fremtidige projekter i Nordsøen og kan være med til at muliggøre investeringer i nye felter i den danske del af Nordsøen.

”En tilgængelig, moderne infrastruktur samt en langsigtet og fremsynet udvikling i den danske del af Nordsøen er en vigtig del af grundlaget for, at en større del af de danske ressourcer kan udnyttes. Derved kan vi sikre vores egen produktion af olie og gas i mange år frem.”, slutter Birgitta Jacobsen.

 

Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2017