Nordsøfonden ser frem til 8. udbudsrunde

25-06-2018

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har i dag åbnet for ansøgninger om licenser til efterforskning og indvinding i den 8. udbudsrunde i den danske del af Nordsøen.

Nordsøfonden vil som statens olie- og gasselskab deltage med 20 procent i de kommende licenser. Nordsøfonden deltager allerede på lige vilkår med andre selskaber med 20 procent i alle licenser tildelt siden 2005 og i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), som står for næsten 90 procent af den danske produktion.

Birgitta Jacobsen, direktør i Nordsøfonden udtaler:

”Jeg glæder mig over, at 8. runde nu er skudt i gang og ser frem til at kunne byde nye partnere velkommen. Det er vigtigt for både dansk økonomi, forsyningssikkerheden og de mange jobs i sektoren, at der arbejdes på at fastholde og styrke den danske produktion af olie og gas i mange år frem. Det kan en succesfuld udbudsrunde være med til.” 

”Selvom det danske område er modent, er der stadig et betydeligt potentiale af olie og gas. Men det kræver en stor indsats at realisere dette potentiale. Og både de etablerede selskaber med erfaring samt nye selskabers ”friske øjne” på olie-gasefterforskningen kan bidrage på hver sin måde.” fortsætter Birgitta Jacobsen.

Det udbudte område ligger vest for 6°15’ østlig længde, og vilkår for ansøgning kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Nordsøfonden er ikke en del af ansøgningsprocessen, men tildeles 20 procent i alle godkendte licensansøgninger.

For yderligere oplysninger kontakt Direktør Birgitta Jacobsen, tlf. 2178 4678, mail: bij@nordsoefonden.dk

Præsentation fra Denmark Day

Se Nordsøfondens præsentation "State Participation in Denmark" fra Denmark Day, april 2018.