Klare rammer for dansk olie- og gasproduktions fremtid

04-12-2020

Et bredt flertal i Folketinget har i går d. 3. december sat slutdato for produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Den indgåede aftale skaber klare rammer og sikkerhed for branchen. Samtidig aflyses 8. udbudsrunde og alle fremtidig udbudsrunder.

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse her

Med aftalen skabes der sikkerhed for de eksisterende aktiviteter og gives samtidig mulighed for fremtidige minirunder og nabobloklicenser. Nordsøfonden ser frem til at fortsætte det vigtige arbejde med at producere energi og råstoffer til danskernes dagligdag.

Nordsøfonden vil fortsat fokusere på at skabe mest mulig værdi til det danske samfund og arbejde for en høj grad af selvforsyning af energi til Danmark. Et helt centralt element i det arbejde er genopbygningen af Tyra feltet, som efter genåbningen igen vil være knudepunkt for langt størstedelen af den producerede gas i den danske del af Nordsøen. De nye anlæg på Tyra feltet vil ydermere være markant mere energieffektive end de tidligere.

Med den brede aftale afsættes der midler til at undersøge mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden og til analyse af potentialet ved elektrificering af den danske produktion. Nordsøfonden ser et stort potentiale i CCS-teknologien, og vi er allerede i gang med at undersøge mulighederne for elektrificering af anlæg i den danske del af Nordsøen sammen med vores licenspartnere. Disse tiltag kan være med til at bidrage til Danmarks målsætning om 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030.

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO