Den danske stat støtter innovativt CCS-projekt Bifrost med EUDP-tilskud

13-12-2021

Det nyligt oprettede CCS-partnerskab bag Projekt Bifrost er glade for at kunne offentliggøre, at projektet har modtaget 75 mio. kroner i støtte via en ansøgning til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er en offentlig tilskudsordning. Projektet har modtaget det ansøgte beløb, hvilket skal bruges til at udvikle og udvælge et koncept for lagring og transport af CO2 for Projekt Bifrost.

Bifrost CCS-partnerskabet består af Dansk Undergrunds Consortium (TotalEnergies (43,2 %), Noreco (36,8 %) og Nordsøfonden (20 %)), som producerer 85 % af al olie og 97 % af al gas fra den danske del af Nordsøen, samt Ørsted, som ejer rørledningerne, der forbinder DUC-felterne med land, og Danmarks Tekniske Universitet, som er akademisk partner.

Bifrost-partnerne hilser støtten fra de danske myndigheder velkommen, da den vil være en af nøglerne til at modne et koncept for transport og lagring af CO2 i den danske del af Nordsøen. Støtten fra EUDP-tilskudsordningen er et positivt skridt på vejen mod at udvikle CCS som en teknologi, der genbruger eksisterende aktiver og reducerer CO2-udledninger for industrien i Danmark og Europa.

Udviklings- og demonstrationsprogrammet indebærer udviklingen og udvælgelsen af et koncept for transport og lagring af CO2 i DUC’s Harald-felt i Nordsøen. Bifrost CO2-lageret har en forventet lagringskapacitet ved opstart på 3 millioner tons CO2 årligt (m/t per år).

Programmet omfatter også et studie, der skal kvalificere det betydelige potentiale for udnyttelse af yderligere DUC-reservoirer i Nordsøen, efterhånden som de bliver tilgængelige efter 2030, samt muligheden for at anvende den eksisterende infrastruktur af rørledninger, der forbinder DUC-felterne med Danmark. Genbrug af rørledningsinfrastrukturen til det danske fastland kunne være et første skridt på vejen til at tilslutte sig et fremtidigt omkostnings- og klimaeffektivt CO2-transportsystem i Europa.

EUDP-programmet er et væsentligt skridt for at modne et koncept for transport og lagring af CO2 frem mod en endelig investeringsbeslutning (FID), hvilket indebærer, at udviklings- og demonstrationsprogrammet viser sig succesfuldt, og baseret på yderligere detaljering af de danske juridiske og kommercielle rammer for CCS.

Martin Rune Pedersen, ansvarlig for TotalEnergies’ aktiviteter i Danmark, siger:

”Det glæder mig, at vi nu får EUDP-støtte fra den danske stat, så vi sammen med vores DUC-partnere samt Ørsted og DTU kan fortsætte udviklingen af CO2-transport og lagring i Harald-feltet. Bifrost-projektet har potentiale til at åbne et nyt kapitel for TotalEnergies’ lange historie i Danmark, hvor vores Nordsøaktiviteter fortsat vil understøtte energiomstillingen. Bifrost-projektets betydelige lagerkapacitet gør det til en vigtig CO2-transport- og lagerløsning for danske og andre europæiske udledere og giver dermed mulighed for, at Danmark kan blive en hub for europæisk CO2-lagring.”

John Hulme, Chief Operating Officer i Noreco, siger:

”Som partner i Projekt Bifrost er vi glade for den positive udvikling af projektet, som nu modtager støtte fra myndighederne. Brugen af den eksisterende infrastruktur til fangst og lagring af CO2 er et yderst attraktivt alternativ, både fra et klimamæssigt og økonomisk perspektiv, når olie- og gasproduktionen gradvist udfases, og Noreco vil blive ved med at arbejde for at understøtte Danmarks klimaambitioner.”

Birgitta Jacobsen, adm. direktør i Nordsøfonden, siger:

“Med støtten fra EUDP til Bifrost-projektet kan vi tage første skridt i et stort og vigtigt arbejde for at skabe gode CO2-lagringsmuligheder i Danmark. CO2-lagringsprojekter som Bifrost kan bidrage til, at Danmark når sine reduktionsmål om 70 % i 2030. Derudover vil CO2-lagring i Danmark kunne sikre fortsat værdiskabelse til staten i mange år frem – også efter 2050. Vi ser frem til at påbegynde modningen af konceptet med vores partnere i projektet.”

Johannes Sand Poulsen, Head of Infrastructure Assets hos Ørsted, siger:

”Med tildelingen af EUDP-støtten vil vi nu være i stand til at begynde de tekniske undersøgelser af, hvordan vi bedst genbruger vores eksisterende rørlednings-infrastruktur for at sikre, at vi etablerer den mest omkostningseffektive, bæredygtige og skalerbare transport af CO2 i fremtiden, som forbinder offshore-infrastrukturen med den danske vestkyst.”

Morten Willaing Jeppesen, centerdirektør ved Center for Olie og Gas på DTU, siger:

”EUDP-støtten gør os i stand til at sætte gang i en af mest lovende forskningsaktiviteter i den grønne omstilling. Vi vil på DTU trække på vores dybe viden om undergrunden og arbejde tæt sammen med industrielle partnere for at udvikle innovative teknologiske løsninger, ligesom vi vil bidrage med socioøkonomiske indsigter for at muliggøre stor-skala CO2-lagring i Nordsøen.”


Fakta om Bifrost-partnernes bidrag:

  • Dansk Undergrunds Consortium (DUC) består af TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%). DUC står for 85% af olien og 97% af den gas, der produceres fra den danske Nordsø. Som operatør for DUC vil TotalEnergies lede CCS-partnerskabet og udføre de tekniske studier af genbrug af infrastrukturen på Harald-feltet til CO2-lagring samt for CO2-transport med skib.
  • Ørsted ejer den infrastruktur af rørledninger, som forbinder DUC’s offshorefelter og -installationer med land. Ørsted vil gennemføre tekniske undersøgelser med henblik på at omdanne den eksisterende rørledningsinfrastruktur til CO2-transport.
  • DTU – Danmarks Tekniske Universitet vil være akademisk partner og levere tekniske undersøgelser. Dette indebærer laboratorieforsøg og simulering, og socioøkonomiske undersøgelser, der ser på sektorkobling, herunder undersøgelser af de positive effekter på innovation, eksportmuligheder og jobskabelse fra en ny CCS-industri.