Udbygning af Solsort fundet besluttet

23-09-2022

Partnerne i Solsort Unit (INEOS, Danoil og Nordsøfonden) har truffet endelig beslutning om udbygning af Solsort feltet. Produktionsopstart forventes i 4. kvartal 2023.

Torsdag d. 22. september 2022 har partnerne i Solsort Unit besluttet at udbygge den vestlige del af Solsort fundet, der er placeret nordligt i den danske del af Nordsøen. Solsort fundet består primært af olie, men der vil også blive produceret gas fra feltet.

Udbygningen af Solsort består af to brønde boret fra den nærliggende Syd Arne platform. Solsort produktionen vil blive behandlet på Syd Arne feltets anlæg og indebærer kun mindre modifikationer af anlægget. Ved at bore Solsort brøndene fra Syd Arne bliver udbygningsarbejdet langt mindre omfattende end hvis Solsort feltet skulle have egne anlæg, og derfor forventes Solsort at kunne gå i produktion om godt et år i 4. kvartal 2023.

Birgitta Jacobsen, CEO i Nordsøfonden udtaler:

”Det er glædeligt, at der nu er truffet investeringsbeslutning om udbygning af Solsort. Ikke mindst er det glædeligt, at vi med denne type udbygning og en aftale om opkobling til Syd Arne kan forvente at gå i produktion inden udgangen af 2023. Dermed kan vi øge Danmarks produktion af olie og gas i en tid, hvor Europas forsyningssikkerhed er udfordret.” 

Ineos er operatør på både Syd Arne og Solsort, og der blev ved udgangen af 2021 indgået en aftale om vilkår for opkobling til Syd Arne feltet.

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO