Nordsøfonden deltager i tre nye licenser til CO2-lagring

06-02-2023

Klima-, energi- og forsyningsministeren har tildelt de første licenser til efterforskning og lagring af CO2 i den danske del af Nordsøen.

Klima, energi- og forsyningsministeren har tildelt i alt tre licenser til CO2-lagring – to licenser til TotalEnergies og én licens til et konsortium bestående af Ineos og Wintershall DEA. Tilsammen dækker licenserne et område på ca. 2800 km2 i den danske del af Nordsøen, og arbejdet i licenserne omfatter bl.a. udførelse af en boring og seismiske undersøgelser. Nordsøfonden deltager på vegne af staten i alle licenser med en andel på 20 procent.

”Vi glæder os til at være partner i de nye licenser til CO2-lagring. Som statens undergrundsselskab er vores formål at skabe værdi for det danske samfund ved at udnytte undergrundens potentiale. Det gælder både økonomisk og klimamæssigt. Lagring af CO2 i undergrunden kan skabe værdi ved at bidrage til en reduktion af CO2-udledninger til atmosfæren og dermed hjælpe os med at nå klimamålene”, fortæller Nordsøfondens direktør, Birgitta Jacobsen. 

Energistyrelsen igangsatte den første udbudsrunde til CO2-lagringslicenser i august 2022 og modtog to ansøgninger. Senere vil Energistyrelsen gennemføre udbudsrunder på land og i kystnære områder - også her vil Nordsøfonden deltage og varetage statens interesser.

”Nordsøfonden ønsker at være med til at skabe et nyt forretningsområde for det danske samfund samt udvikle og styrke Danmarks position inden for CO2-lagring. Danmark har med sin forventede lagringskapacitet og centrale placering potentiale til at blive en europæisk hub for lagring af CO2”, slutter Birgitta Jacobsen.
 

Læs Energistyrelsen pressemeddelelse

Læs Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse

 

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO