Nordsøfonden bidrog med 2,7 mia. kr. til statskassen

15-05-2023

Året 2022 har budt på energikrise, høj inflation og stor økonomisk usikkerhed for Europa samt hidtil usete prisstigninger på især energi. Nordsøfondens forretning har i høj grad været påvirket af situationen. Derfor kunne Nordsøfonden i 2022 bidrage med 2,7 mia. kr. til statskassen, hvilket er det højeste bidrag i mange år. Det fremgår af Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2022, som offentliggøres i dag.

Stigende olie- og gaspriser

Nordsøfondens forretning har i høj grad været påvirket af den geopolitiske udvikling og den igangværende energikrise. Prisstigningerne på olie og gas samt en højere produktion end forventet har bidraget til et overskud i 2022, som er markant større end i 2021.

Nordsøfondens produktion udgjorde i 2022 4,1 mio. tønder olie og 2,1 mio. MWh gas. Produktionen lå derved på niveau med 2021. Den uændrede olie- og gasproduktion skyldes fokus på produktionsopti­mering samt to nye gasboringer på Halfdan feltet, som har modvirket det naturlige produktionsfald på felterne.

Nordsøfonden har i 2022 haft et overskud på godt 1 mia. kr.  efter fradrag af betalbare kulbrinteskatter på 1,5 mia. kr. og overført 1,2 mia. kr. i udbytte til statskassen.

Det nye Tyra II er på plads

Genopbygningen af Tyra feltets anlæg var igen i 2022 Nordsøfondens og DUC’s væsentligste aktivitet. I begyndelsen af oktober blev en milepæl nået, da den 17.000 tons tunge procesplatform blev installeret som det ottende og sidste modul på Tyra II. Alle nye platforme på Tyra feltet er derved på plads i Nordsøen, og Tyra II har fået sin endelige form.

Nu udestår det omfattende arbejde med at sammen­koble, færdiggøre og afprøve de nye anlæg på Tyra II inden produktionsstart, som forventes i vinter­sæsonen 2023/24. Når produktionen på Tyra genoptages, vil den øgede danske produktion af olie og gas bidrage til Europas forsyningssikkerhed.

Den nuværende forsyningssituation i Europa øger vigtigheden af at sikre en stabil forsyning af olie og især gas til Danmark og Europa. Færdiggørelsen af Tyra II er en både enorm og kompleks opgave, og der arbejdes intenst ude på Nordsøen såvel som ved skrivebordene på land på at få det nye Tyra II i drift, fortæller CEO Birgitta Jacobsen.

Nyt forretningsområde inden for CO2-lagring

I 2022 blev Nordsøfonden udpeget som statsdeltager i alle licenser til CO2-lagring i Danmark og fik derved et nyt ansvarsområde. Den danske undergrund skal være et centralt redskab til at nå klimamålene. Lagringspotentialet i den danske undergrund er stort, og Danmark har derved potentiale til at blive en europæisk hub for lagring af CO2.

Den danske undergrund rummer store muligheder for at lagre CO2 – både offshore, nearshore og onshore. Nordsøfonden har erfaringer og indsigt i den danske undergrund, som vi vil bruge til at udvikle og styrke Danmarks position inden for CO2-lagring, fortæller CEO Birgitta Jacobsen.

Nordsøfonden deltager med 20 procent i de tre første lagringslicenser, som blev tildelt februar 2023. To af licenserne dækker områderne med de igangværende lagringsprojekter Bifrost og Greensand.

 

Læs årsrapporten

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO