Nordsøfonden deltager også i kommende CO2-lagringslicenser med 20 pct.

20-09-2023

I dag er der indgået en politisk aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark. Aftalen indeholder fire hovedspor, der både fokuserer på de danske rammer samt på den europæiske og internationale indsats.

I aftalen er statens ejerandel i lagringslicenser også fremadrettet fastsat til 20 pct. Nordsøfonden skal derfor deltage og varetage statens interesser i de kommende udbudsrunder på land og i kystnære områder. Nordsøfonden er allerede deltager med 20 pct. i de tre eksisterende lagringslicenser i Nordsøen, som blev tildelt i begyndelsen af 2023.

 Birgitta Jacobsen, Nordsøfondens direktør udtaler:

”Vi glæder os over, at Nordsøfondens ejerandel nu er fastsat for de kommende licensrunder, og at der derved er klarhed og transparens for licensansøgere. Vores formål er at skabe værdi for det danske samfund ved at udnytte undergrundens potentiale, og her er der netop et stort potentiale til CO₂-lagring”.

Aftalen slår fast, at CCS skal være et vigtigt redskab for at nå Danmarks klimamål om 110 pct. reduktion af CO2-udledning i 2050.

”Danmarks undergrund har plads til både dansk og udenlandsk fanget CO2. Vores centrale placering betyder samtidig, at vi kan blive en europæisk hub for lagring af CO2. Nordsøfonden vil gerne medvirke til at udvikle dette nye forretningsområde, som udover at bidrage til at nå klimamålene potentielt kan skabe jobs og blive en god forretning for det danske samfund”, slutter Birgitta Jacobsen.

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO