Nordsøfonden partner i tre nye licenser til efterforskning og lagring af CO2 på land

20-06-2024

Klima-, energi- og forsyningsministeren har i dag tildelt de første licenser til efterforskning og lagring af CO2 på land.

Klima, energi- og forsyningsministeren har tildelt i alt tre licenser til efterforskning og lagring af CO2, og Nordsøfonden deltager på vegne af staten med en andel på 20 procent i alle licenser.

”Som statens undergrundsselskab er vores formål at skabe værdi for det danske samfund ved at udnytte undergrundens potentiale – både økonomisk og klimamæssigt. Derfor er vi glade for, at vi fra i dag får yderligere tre nye licenser, som har potentiale til at bidrage til en reduktion af CO2-udledninger til atmosfæren og dermed hjælpe med at nå klimamålene”, udtaler Nordsøfondens direktør, Birgitta Jacobsen.

Nu påbegyndes efterforskningsarbejdet i de tre licenser for at kunne fastlægge potentialet i områderne. Vurderes områderne egnede, kan licenshaverne ansøge om tilladelse til at lagre CO2.

”De tre nye licenser udmærker sig ved alle at være på land. Det er noget andet end offshore licenser, fordi arbejdet i disse nye licenser skal foregå i nærheden af danskernes hverdag. Vi går ind i arbejdet med en stor respekt for den opgave, og vi vil gøre vores til, at lokalsamfundene føler sig velinformerede og betrygget i, at alle skridt i arbejdet foretages med faglig omhu og omtanke.” fortæller Birgitta Jacobsen.

Nordsøfonden har nu i alt seks licenser til efterforskning og lagring af CO2 - tre offshore og tre onshore. Det forventes, at Energistyrelsen vil gennemføre flere udbudsrunder, blandt andet i kystnære områder - også her vil Nordsøfonden deltage og varetage statens interesser.

 

Læs Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets pressemeddelelse

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse

 

Kort over 6 licenser offshore og onshore

 

Licens C2024-01: Greenstore

Selskaber Andel
Wintershall Dea International GmbH (Operatør) 40 %
INEOS E&P A/S 40 %
Nordsøfonden 20 %

 

Licens C2024-02: Ruby

Selskaber Andel
CarbonCuts A/S (Operatør) 80 %
Nordsøfonden 20 %

 

Licens C2024-03: CO2 Storage Kalundborg

Selskaber Andel
Equinor Low Carbon Solutions Denmark A/S (Operatør) 60 %
Ørsted Carbon Solutions A/S 20 %
Nordsøfonden 20 %

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO

Mere om CCS

Hvis du vil blive klogere på hvad CCS går ud på, kan du læse mere på CO2idybden.dk.

Websitet samler viden om fangst og lagring af CO2 på ét sted.

Bag websitet står Nordsøfonden sammen med en lang række andre aktører, der ønsker at bidrage til at alle kan finde svar og skabe sig et overblik over teknologien.