Nordsøfonden bidrager fortsat til statskassen

02-05-2024

Nordsøfondens resultat var på 396 mio. kr. i 2023, og der blev samtidig betalt 622 mio. kr. i selskabs- og kulbrinteskat til statskassen. Det pæne resultat kommer i et år, hvor der både har været en lavere produktion og foretaget store investeringer som følge af genopbygningen af Tyra. Det fremgår af Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2023, som offentliggøres i dag.

Lavere priser afspejles i resultatet

Forrige vinters energikrise er ikke helt afblæst, men energiforsyningen har været mindre påvirket i 2023 end året før. Det har medført mere stabile priser på olie og gas, og prisniveauet har i 2023 været omkring en tredjedel af prisen i 2022, som bød på historisk høje gaspriser.

De lavere priser betød mere end en halvering af Nordsøfondens overskud, som blev 396 mio. kr. i 2023. Overskuddet er dog større end i både 2020 og 2021, hvor olie- og gaspriserne var lavere end i 2023. 

Nøgletal 2023 for Nordsøfonden:
 

Olieproduktion:                       3,8 mio. tønder olie

Gasproduktion:                       2,0 mio. MWh gas

Betalte kulbrinteskatter:          622 mio. kr.

Nettoresultat:                          396 mio. kr.

Samlede investeringer:            1,2 mia. kr.

Investeringer i Tyra:                 850 mio. kr.

Produktionsomkostninger:        1,2 mia. kr.

Efterforskningsaktiviteter – olie og gas:             9 mio. kr.

Efterforskningsaktiviteter – CO2-lagring:           44 mio. kr.

Tyra II producerer igen

Genopbygningen af det nye Tyra II har igen i 2023 været Nordsøfondens største aktivitet, og i

løbet af året har partnerne i DUC arbejdet intensivt på at få Tyra feltets nye installationer klar til drift. Alene i 2023 blev der anvendt over 3 mio. arbejdstimer offshore på at færdiggøre anlæggene til produktion.

Med opstarten af gaseksport fra Tyra II i marts 2024 kan den øgede danske produktion af olie og gas bidrage til Europas forsyningssikkerhed. Samtidig nærmer et af Danmarks største anlægsprojekter nogensinde sig sin afslutning. I næsten 10 år har alt fra ingeniører til svejsere og elektrikere fra hele verden bidraget til arbejdet med at skabe en højteknologisk landsby i Nordsøen, 54 meter over havoverfladen og 225 km fra den jyske vestkyst.

Nu udestår en periode, hvor produktionen øges kontrolleret ved at tilkoble flere brønde og tilknytte de omkringliggende satellitfelter.

”Genoptagelsen af produktion fra Tyra II er et vigtig skridt til at sikre en stabil forsyning af olie og især gas til Danmark og Europa. Forsyningssituation i Europa kan fortsætte med at være presset i flere år fremover, og her kan den danske produktion af olie og gas være et vigtigt bidrag til energiforsyningen.” fortæller CEO Birgitta Jacobsen.

Arbejdet med CO2-lagring fortsætter

Arbejdet med at udvikle lagring af CO2 i den danske undergrund er fortsat i 2023, hvor Nordsøfonden i februar blev partner i de første tre lagringslicenser offshore. Udover at være partner i alle licenser til lagring af CO2, deltager Nordsøfonden desuden i en række CCS-projekter om infrastruktur, informationsindsats mv.

”Den danske undergrund skal være et centralt redskab til at nå klimamålene, og lagringspotentialet i den danske undergrund er stort. Nordsøfonden har både erfaringer og indsigt i den danske undergrund, som vi bruger til at udvikle og styrke Danmarks position inden for CO2-lagring” fortæller CEO Birgitta Jacobsen.

 

Læs årsrapporten 2023

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO