Ny formand, næstformand og medlem i Nordsøenhedens bestyrelse

29-05-2024

Erhvervsminister Morten Bødskov har i dag onsdag d. 29. maj 2024 på et ekstraordinært virksomhedsmøde udpeget en ny bestyrelsesformand og næstformand samt et nyt bestyrelsesmedlem til Nordsøenhedens bestyrelse.

Christian Frigast afløser Henrik Normann som bestyrelsesformand. Samtidig tager Signe Thustrup Kreiner over som næstformand efter Karsten Knudsen. Henrik Normann og Karsten Knudsen har været hhv. formand og næstformand i bestyrelsen, siden Nordsøenheden blev omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) i 2014. Både Henrik Normann og Karsten Knudsen har efter næsten ti år ønsket at give stafetten videre.  

Nordsøenhedens nye bestyrelsesformand Christian Frigast trådte ind i bestyrelsen i december 2023. Frigast er bestyrelsesformand i Axcel, Danmarks Skibskredit, Aktive Ejere og Bestyrelsesforeningen. Derudover er han næstformand i PostNord og Pandora samt bestyrelsesmedlem i EIFO, CBS Executive Fonden og Nissens.

Signe Thustrup Kreiner tiltrådte Nordsøenhedens bestyrelse som alment medlem i maj 2022. Kreiner er pt. CFO i Sund & Bælt, og tiltræder 1. november 2024 stillingen som Chief Commercial Officer for SME i statens finansieringsfond EIFO. Derudover har hun med tidligere ansættelser i Arbejdernes Landsbank og Danske Bank en solid erfaring fra den finansielle sektor.  

”Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Henrik Normann og Karsten Knudsen for deres indsats her i Nordsøenhedens bestyrelse. De har begge været med fra dag ét i Nordsøenhedens bestyrelsesarbejde og har gjort en uvurderlig indsats både i etableringsfasen og i udviklingen i årene herefter.

Jeg glæder mig over, at Erhvervsministeren har udpeget en stærk duo til at overtage roret i Nordsøenhedens bestyrelse. Christian Frigast og Signe Thustrup Kreiner bringer tilsammen en solid erfaring til bordet, og jeg glæder mig til et tæt samarbejde.” lyder det fra CEO Birgitta Jacobsen

Erhvervsministeren har tillige udpeget Charlotte Strand, der tiltræder som bestyrelsesmedlem d.d. Charlotte Strand er en erfaren erhvervsleder og bestyrelsesmedlem med blandt andet knap 20 års erfaring fra Ørsted.

 ”Jeg glæder mig ligeså til at byde Charlotte Strand velkommen i vores bestyrelse. Charlotte bibringer bestyrelsen yderst relevant erfaring, både fra hendes tid i energiverdenen og fra hendes mange bestyrelsesposter,” slutter Birgitta Jacobsen.

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO