Tyra II producerer igen gas

22-03-2024

Produktionen fra de nye anlæg på Tyra er nu genoptaget, og den første gas er ført ind i rørledningen til land. Dette er et vigtigt skridt mod at få den første gas fra Tyra anlæggene på gasmarkedet. Tyra vil derved igen blive knudepunkt for gas i den danske del af Nordsøen. Når produktionen fra Tyra feltet og de omkringliggende felter er fuldt etableret, vil den udgøre et vigtigt bidrag til at sikre forsyningen af energi til Danmark og Europa. 

Imponerende ingeniørkunst

Genopbygningen af Tyra II er et af Danmarks største anlægsprojekter, og Tyra II er et imponerende stykke ingeniørkunst med hensyn til både størrelse og kompleksitet.

Design, konstruktion og installation af Tyra II har taget sammenlagt mere end 10 år. Tilbage i 2013 var den naturlige nedsynkning af reservoiret kombineret med ny viden om bølgepåvirkninger startskuddet til genopbygningen af Tyra feltets anlæg.  

Nu rejser Tyra II’s otte platforme sig med op til 54 meter over havoverfladen som en højteknologisk by i Nordsøen 225 km fra den jyske vestkyst. Platforme og broer er bygget rundt om i verden på værfter i Italien, Spanien, Singapore og Indonesien, hvorefter de er sejlet til Nordsøen. I de seneste år er der anvendt omkring 7 mio. arbejdstimer offshore for at gøre anlæggene klar til drift.

”Genopbygningen af Tyra har været et komplekst megaprojekt, som har krævet en kæmpe indsats. Herfra skal der lyde en stor ros til alle involverede – lige fra svejserne og elektrikerne offshore til ingeniører og leverandører. Ikke mindst ros til operatøren i DUC, TotalEnergies, som har stået for gennemførelsen af projekt”, siger Birgitta Jacobsen, direktør i Nordsøfonden.

 ”Anlæggene på Tyra II er nogle af verdens mest moderne, og sikkerhed og effektive arbejdsgange har været i fokus i designet. Og der er gjort en ekstra indsats for at gøre den nye beboelsesplatform til et attraktivt ”hjem” for de mange medarbejdere offshore. Samtidig er de nye anlæg så energieffektive, at de reducerer CO2-udledningen fra gasproduktionen med helt op til 30 procent i forhold til de gamle anlæg.”, fortsætter Birgitta Jacobsen.

Forsyningssikkerhed øges

Produktionen fra Tyra feltet og de omkringliggende felter blev midlertidigt lukket ned i 2019 i forbindelse med ombygningen. Efter genåbningen bliver Tyra feltet igen knudepunkt for langt størstedelen af den producerede gas i den danske del af Nordsøen. Produktionen fra felterne forventes at nå op på 5,7 mio. m3 gas og 22.000 tønder kondensat om dagen. 

”Når Tyra II efter en indkøringsperiode igen er i fuld drift, vil Danmark endnu engang være nettoeksportør af gas. Det er et vigtigt bidrag til at sikre energiforsyningen til Danmark og Europa, som i disse år er udfordret af den geopolitiske situation”, slutter Birgitta Jacobsen.  

Arbejdet fortsætter

Når eksporten fra Tyra II er genetableret, udstår der stadig et stort arbejde offshore. Arbejdet omfatter blandt andet, at flere brønde på Tyra feltet skal åbnes, så de igen kan producere gas. Samtidig skal satellitfelterne Valdemar, Roar og Tyra Sydøst klargøres, så de igen kan levere olie og gas ind til anlæggene på Tyra II.

 

Læs Tyra REMIT-meddelelse

 

Kontakt

Helle Halberg
Senior Communications Consultant

Kontakt

Julie Frisch-Jensen
Senior Communications Consultant