Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport 2014 er udkommet

09-06-2015

Mens Nordsøfonden, ligesom andre olieselskaber, har været udfordret af faldende oliepriser i 2014, vidner 7. udbudsrunde om fortsat interesse for efterforskning på dansk område.

Nordsøfondens resultat for 2014 blev et underskud på godt 600 mio. kr. efter nedskrivning af anlægsaktiver med 2,5 mia. kr. Skat og udbytte til staten udgjorde over 5 mia. kr.

I juli 2014 blev den nye DUC platform på Tyra Sydøst feltet installeret og forbundet til den eksisterende platform. Projektet er forløbet planmæssigt, og den første olie blev produceret i slutningen af marts 2015.

Wintershalls og Nordsøfondens plan for produktion fra Ravn-feltet blev godkendt af Energistyrelsen i november 2014. Ravn fase 1 skal udbygges via tysk og hollandsk infrastruktur og omfatter etablering af en ny platform og udførelse af to produktionsboringer. Platformen planlægges installeret i sommeren 2015, og olieproduktionen forudses igangsat sidst i 2015.

Efter godkendelse fra erhvervs- og vækstministeren indtrådte Nordsøfonden ultimo 2014 i Maja-licensen (9/95) med en 20 % andel. Nordsøfonden deltager dermed i efterforskningsboringen Xana-1X. Resultaterne fra boringen foreligger endnu ikke.

Nordsøfondens andel af produktionen i DUC i 2014 var 10,2 mio. tønder olie, mens andelen af gasproduktionen var 731 mio. m3 gas. Produktionen fra Nordsøen har betydet, at Nordsøfondens samlede omsætning i 2014 nåede 7,4 mia. kr.

Nordsøfonden har i 2014 betalt 3,6 mia. kr. i selskabs- og kulbrinteskatter og overført 1,6 mia. kr. i udbytte til staten. Det betyder en samlet pengestrøm på 5,2 mia. kr. til staten.

De drastisk faldende oliepriser i 2. halvår 2014 har for mange olieselskaber medført en nedskrivning af værdierne. Nordsøfondens ledelse har nedskrevet anlægsaktiverne med 2,5 mia. kr., hvilket giver en negativ nettoeffekt på resultatet på 900 mio. kr.

Nordsøfondens resultat efter skat blev herefter på -620 mio. kr.

2014 bød også på igangsættelsen af 7. udbudsrunde. Energistyrelsen har modtaget 25 ansøgninger fra 15 olieselskaber. Der er tale om det hidtil højeste antal ansøgninger. Nordsøfonden står til at blive partner i alle tildelte licenser.

I lyset af ovenstående og et forventet højt aktivitetsniveau i de eksisterende licenser - særligt i DUC - ser Nordsøfonden ud til at gå et travlt 2015 i møde.

Nordsøenheden, der administrerer Nordsøfonden, blev i 2014 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet med egen bestyrelse.

 

Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapporter 2014