Ansøgninger i 7. udbudsrunde er færdigbehandlede

25-02-2016

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 25. februar 2016 oplyst, at han har sendt en redegørelse om meddelelse af kulbrintetilladelser i 7. udbudsrunde til forelæggelse for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

Nordsøfonden vil varetage statsdeltagelsen i alle licenser, der tildeles i forbindelse med 7. runde med en andel på 20 %.