2020 var et udfordrende år for Nordsøfonden

06-05-2021

2020 var et meget anderledes og skelsættende år som følge af den globale udbredelse af Covid-19, og også Nordsøfondens forretning blev påvirket af pandemien. Det fremgår af Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2020, som offentliggøres i dag.

For Nordsøfonden har pandemien blandt andet bidraget til, at genopbygningen af Tyra feltet blev yderligere forsinket, så produktionen nu forventes genoptaget i midten af 2023 et år senere en planlagt. Samtidig blev efterforskningsaktiviteterne ramt af udskydelser og aflysninger som følge af faldet i olieprisen.

Olie- og gasprisernes store dyk har påvirket Nordsøfondens resultat negativt.


”Trods pandemien og dens konsekvenser har vi i årets løb nået en række store milepæle i genopbygningen af Tyra sammen med vores partnere i DUC. I sommermånederne blev en stor del af Tyra anlæggene fjernet og i efteråret blev to nye understel installeret,” fortæller CEO, Birgitta Jacobsen.

Store investeringer påvirker resultatet

I 2020 investerede Nordsøfonden i alt 830 mio. kr., hvoraf knap 800 mio. kr. blev investeret i DUC’s genopbygning af Tyra feltets anlæg.
Som følge af Nordsøfondens særlige konstruktion overføres overskydende likviditet hvert år til staten som udbytte, således at der ikke opspares midler i Nordsøfonden. På grund af de store investeringer og fjernelsesomkostninger på Tyra feltet er der i 2020 ikke overført udbytte til staten, men derimod optaget statslige genudlån på 500 mio. kr. til at finansiere genopbygningen. Nordsøfonden har i 2020 betalt 263 mio. kr. i kulbrinteskatter.


”Vi vil selvfølgelig helst generere et udbytte til staten hvert år. Men givet vores konstruktion, hvor vi ikke sparer op fra år til år, så vil der være år, hvor vi har brug for at optage lån for at investere i fremtidens olie- og gasproduktion. Når Tyra feltets anlæg står klar, vil de være en vigtig brik i Danmarks gasforsyningssikkerhed i mange år frem og bidrage med indtægter til staten,” forklarer Birgitta Jacobsen.

Nettoresultat for 2020 blev et overskud på 125 mio. kr. mod et overskud på 565 mio. kr. i 2019.

Midlertidig lukning af Tyra feltet giver fald i produktionen

Nordsøfondens andel af DUC’s olie- og gasproduktionen i 2020 var på 4,3 mio. tønder olie. Det er et fald på 27 procent i forhold til produktionen i 2019. Gasproduktionen i 2020 var på 2,5 mio. MWh, hvilket er mere end en halvering af gasproduktionen i 2019.

Faldet i produktionen var forventet, og mens faldet i gasproduktionen primært skyldes den midlertidige nedlukning af Tyra feltets anlæg, afspejler faldet i olieproduktionen også felternes naturlige produktionsfald. Tyra feltet blev lukket sidst i 2019, og produktionen af olie og især gas vil være påvirket indtil de nye anlæg tages i brug.

Ny aftale om Nordsøens fremtid

2020 bød også på en bred politisk aftale om de fremtidige rammer for produktion af olie og gas i Danmark. Med aftalen er vilkårene på området lagt fast frem til 2050. Dette skaber sikkerhed for, at de eksisterende aktiviteter kan fortsætte, og Nordsøens ressourcer kan udnyttes. Selvom den grønne omstilling i Danmark er i gang, vil der i de kommende årtier fortsat være behov for olie og gas.

I den brede aftale afsættes midler til at undersøge mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden (CCS) og til analyse af potentialet ved elektrificering af den danske olie- og gasproduktion for at reducere udledningen af CO2.

”Vi er glade for aftalen, som skaber klarhed om fremtiden i Nordsøen. Nordsøfondens opgave er veldefineret, og vi vil fortsat fokusere på, hvordan aktiviteterne i Nordsøen kan skabe mest mulig værdi til det danske samfund og samtidig bidrage til Danmarks målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udledning i 2030.”

fortæller Birgitta Jacobsen og fortsætter:

”Vi ser et stort potentiale i CCS-teknologien, men implementering af teknologien er fortsat økonomisk udfordrende. Desuden arbejder vi sammen med de øvrige partnere i DUC på at udvikle energieffektive løsninger, f.eks. elektrificering af anlæg i Nordsøen.”

Læs årsrapport 2020

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO