Ny lov baner vejen for Nordsøfondens deltagelse i licenser til CO2-lagring

22-12-2022

I dag, torsdag d. 22.12.2022 har folketinget nikket endeligt til lovforslag L6 ”Lov om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden”. Dermed er vejen banet for Nordsøfondens deltagelse i alle fremtidige licenser til lagring af CO2 i Danmark.

”For Nordsøfonden er i dag en milepæl. Vi er stolte af at skulle varetage statsdeltagelsen i de kommende licenser til CO2-lagring. Nu har vi hjemmel til at deltage i licenserne - en opgave, som vi går til med store forventninger. Lagring af CO2 i undergrunden har potentialet til at kunne reducere vores CO2-udledninger til atmosfæren betragteligt. Dermed kan CCS (Carbon Capture and Storage) sammen med den grønne omstilling bidrage betydeligt til at Danmark når sine reduktionsmål. Derudover har Danmark med sin forventede lagringskapacitet og centrale placering potentiale til at blive en europæisk hub for lagring af CO2,” udtaler Birgitta Jacobsen, Direktør i Nordsøfonden.

I august 2022 satte Energistyrelsen 1. udbudsrunde til CO2-lagringslicenser i gang og modtog i den forbindelse to ansøgninger. Energistyrelsen forventer at kunne udstede tilladelser i starten af 2023. I 1. udbudsrunde er det et område i Nordsøen, der er blevet udbudt. Senere vil der komme udbudsrunder på land og i kystnære områder. Nordsøfonden vil deltage med 20 % i de kommende licenserne. Partierne bag aftalen ”Rammevilkår for CO2-lagring i Danmark” af 21. juni 2022 vil samles i 2023 efter første udbud og evaluere, om statens deltagelse i fremtidige licenser evt. bør være højere.

”Markedet for CO2-lagring i Danmark er umodent, og der er et behov for en gennemgående aktør, som kan varetage de danske interesser og sikre indtægter til Danmark. Nordsøfonden har både kompetencer og værdifuld erfaring med kommerciel udnyttelse af den danske undergrund samt med rollen som en tværgående og faciliterende aktør. Vi ønsker, at være med til at skabe en ny forretning for det danske samfund, der nedbringer Danmarks CO2-udledning,” fortæller Birgitta Jacobsen.

Nordsøfonden og Nordsøenheden er oprettet ved lov i 2005. Loven er tidligere ændret i 2014, da Nordsøenheden blev omdannet fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) med egen bestyrelse.