Nordsøfonden skal være statsdeltager i CO2-lagring i Danmark

22-06-2022

Med en ny, politisk aftale fastlægger Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet nu en række centrale rammevilkår, som skal understøtte udviklingen af CO2-lagring i Danmark.

Med aftalen er det besluttet, at staten vil indgå som medejer af tilladelser til CO2-lagring i Danmark. Den danske undergrund er en fælles ressource, og med statsdeltagelse sikres staten indsigt og indflydelse i aktiviteterne. Samtidig vil statsdeltagelsen betyde, at det danske samfund får andel i eventuelle gevinster ved CO2-lagring.

Aftalepartierne er enige om, at det statslige ejerskab skal varetages af Nordsøfonden, som vurderes at have de nødvendige erfaringer og kompetencer til at varetage statens interesser fra deltagelse i olie- og gasaktiviteterne. 

Vi ser frem til skabe størst mulig værdi af CO2-aktiviteterne for det danske samfund. Nordsøfonden har en indgående indsigt i den danske undergrund fra vores rolle som gennemgående aktør inden for olie og gas, og vi ser allerede nu mange punkter, hvor der vil være synergi mellem de to områder, udtaler Birgitta Jacobsen, CEO i Nordsøfonden.

Nordsøfondens deltagelse i danske CO2-aktiviteter betyder, at der skal vedtages en lovændring i loven om Nordsøfonden og Nordsøenheden. Denne proces forventes at kunne afsluttes omkring årsskiftet. Derved vil Nordsøfonden være klar til at deltage i de tilladelser, der forventes tildelt i starten af 2023, hvor den første udbudsrunde inden for CO2-lagring forventes afholdt.

Vi ser frem til at være med til at udvikle et helt nyt forretningsområde i Danmark og senere hen spille en rolle i forbindelse med ejerskab og overvågning af den lagrede CO2. På den måde kan vi i Nordsøfonden være med til at understøtte de danske klimamål samtidig med, at vi forsyner Danmark og Europa med energi, slutter Birgitta Jacobsen. 

 

Læs hele aftalen her

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO