Tyra feltet gøres klar til genstart

22-01-2024

I dag mandag d. 22. januar 2024 har TotalEnergies på vegne af DUC udsendt en REMIT meddelelse til gasmarkedet samt følgende pressemeddelelse:

Esbjerg, 22. januar 2024 – Forberedelserne til genstart af Tyra skrider frem som planlagt, selvom der fortsat er en række driftsmæssige usikkerheder i denne afsluttende fase. Projektstatus per dags dato indikerer, at den nuværende startdato 31. marts 2024 stadig holder, men - afhængigt af projektets fremskridt – kan dette muligvis nås tidligere i marts. Testresultater tyder nu på, at ramp-up til fuld teknisk kapacitet kan forventes at tage fire måneder fra genstart.

Test og kontrol sikrer det allerhøjeste niveau af sikkerhed 

Vigtige milepæle er nået i genopbygningen af Tyrafeltet i løbet af 2023, såsom genetableringen af en forbundet gasledning fra Tyra og de omkringliggende felter til Danmark, samt opstart af de tekniske systemer og genåbning af de første brønde.

"Vi fortsætter vores Tyra-rejse, og jeg er stolt over, hvad vi har opnået indtil videre. I det forgangne år har vi arbejdet hårdt, nået vigtige milepæle og bragt projektet videre mod genstart. 2024 er startet i højt tempo, og vi har nu gennemført mere end 80% af forberedelserne til idriftsættelsen på Tyra Øst. Med tests af alle centrale anlæg er vi er nu meget tæt på at kunne levere den første gas," siger Michael Lindholm Pihl Larsen, TotalEnergies' tekniske projektleder på Tyra Genopbygningsprojektet.

Mere end 1.400 medarbejdere offshore og over 230 på land fortsætter arbejdet med de sidste genopbygningsaktiviteter. Netop nu udfører teamet de afsluttende test, verificerer det nye udstyr og systemer, og der er endnu nogle områder, der skal finjusteres. Hovedfokus før den første gas kan eksporteres til Danmark er at sikre, at sikkerheds- og nødsituationssystemerne er fuldt funktionsdygtige. 

Tyra-hubbens fulde potentiale indfries  

Tyra og de omkringliggende felter Svend, Roar, Harald, Valdemar og Tyra Sydøst blev afkoblet for at muliggøre ombygningen. Derfor arbejdes der med at genoprette strømforsyningen til systemerne, genetablere kommunikation og netværk, genåbne brønde og verificere, at arbejdsforholdene er sikre. Når reetableringen er afsluttet, og forholdene er sikre, vil alle felter gradvist blive genstartet – et vigtigt bidrag til energisikkerhed og uafhængighed i Danmark og Europa. 

Testresultater tyder nu på, at ramp-up til fuld teknisk kapacitet kan forventes at tage fire måneder fra genstart. Hvis der opstår kapacitetsvariationer i løbet af ramp-up-perioden, kan det dog resultere i en forlængelse af denne.

Læs Tyra REMIT-meddelelsen her: Postings (gashub.at) 

 

Kontakt

Julie Frisch-Jensen
Senior Communications Consultant