Hvad er Nordsøfonden

Nordsøfonden er statens olie- og gasselskab og varetager statsdeltagelsen i licenserne på dansk område. Vi er blandt andet partner i DUC, der står for omkring 85 % af den danske produktion.

Vi producerer olie og gas og er derved med til at sikre forsyningen af energi og råstoffer samt skaffe indtægter til statskassen.

Vores opgave er at skabe værdi ved at udnytte ressourcerne bedst muligt. Opgaven er politisk defineret, og vi løser den ved at drive en rentabel forretning og fremme en langsigtet indvinding af olie og gas fra den danske del af Nordsøen.

Vi har stor fokus på, at vores aktiviteter foregår på forsvarlig vis. Læs mere under Vores ansvar.

Vores rolle

Vi har en unik position i den danske olie- og gassektor. Som statsligt olie- og gasselskab arbejder vi i krydsfeltet mellem partnere, operatører og myndigheder. Her fremmer vi gensidig forståelse og baner vejen for, at samarbejdet om udviklingen af dansk område er til gavn for hele samfundet.

Vi er gennemgående aktør i stort set alle aktiviteter i Nordsøen, og vores styrke er vores tværgående viden og indsigt i dansk efterforskning og produktion. Vi anskueliggør muligheder og har problemløsning i fokus. Derfor resulterer vores arbejde i bedre og mere helhedsorienterede løsninger for olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

Nordsøfonden er et fast holdepunkt i en branche, der er præget af stigende omskiftelighed. Vi er med hele vejen – fra efterforskningen starter, til når felterne engang skal lukkes ned. Derfor har vi ansvaret for en opgave af stor samfundsmæssig betydning, både nu og i fremtiden.

Nordsøfondens vision

Nordsøfonden arbejder for en langsigtet og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark.

Nordsøfondens mission

Vores mission er at skabe højst mulig værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark, og sikre at Nordsøfonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion

Nedslag i Nordsøfondens tidslinje

2021

Nordsøfonden indgår et CCS-partnerskab, hvor DUC, Ørsted og DTU vil modne et koncept for transport og lagring af CO2 i Harald feltet i projekt Bifrost.

2017

Partnerne i DUC beslutter at investere 21 mia. kr. i en fuld genopbygning af Tyra feltets anlæg.

2017

Olieproduktion fra Ravn feltet starter. Det er første gang, at Nordsøfonden har produktion uden for DUC. 

2016

Nordsøfonden bliver partner i 16 nye licenser tildelt i forbindelse med 7. udbudsrunde.

2014

Nordsøenheden, som administrerer Nordsøfonden, omdannes fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) og får egen bestyrelse.

2012

Nordsøfonden bliver partner i DUC d. 9. juli 2012 og bliver Danmarks tredjestørste olie- og gasproducent med andel i 15 producerende felter.

2007

Nordsøfonden deltager i sin første efterforskningsboring, Rau-1, som finder olie.

2006

Nordsøfonden bliver partner i 14 nye licenser tildelt i forbindelse med 6. udbudsrunde.

2005

Nordsøfonden og Nordsøenheden oprettes ved lov for at varetage statens deltagelse i olie- og gaslicenser i det danske område. Nordsøfonden deltager i to Åben Dør licenser.